Prosjekt Jasska/"tillitsbygging"- statsrådsmøte i Kommunal - og moderniseringsdepertementet.

Tirsdag, denne uken, var prosjekt Jasska med styringsgruppen, og delprosjekt "tilltsbygging", i møte med Kommunal - og moderniseringsminister Monica Mæland, for å framlegge statusrapport i det store endrings- og utviklingsarbeidet som gjøres i Tysfjord og Hamarøy i etterkant av Tysfjordsaken.

Tilstede på møtet fra Nordland var: 

Tom Cato Karlsen, fylkesmannen

Robert Isaksen, fylkesmannen

Jan Folke Sandnes, ordfører i Hamarøy

Kay Meløysund, Tysfjord kommune

Tor Erik Rønne, prosjektleder i Jasska/Trygg

Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget

Aslak Finnvik, lensmann i Hamarøy

Lars-Magne Andreassen, direktør ved Árran lulesamisk senter

Anne Kaltstad Mikkelsen, seniorrådgiver ved Árran lulesamisk senter

Kristin Green Johnsen, leder for delprosjekt 5 "tillitsbygging" i Jasska/Trygg/Árran

Statsrådsmøte