2019 er FN-året for urfolksspråk

FNs generalforsamling har vedtatt at gjennom året 2019 skal urfolksspråk få spesiell oppmerksomhet. arran.no vil forsøke å følge med i ting som skjer i urfolksspråkåret.

språk, urfolk, lulesamisk, samisk

Det eksisterer mellom 6 000 og 7 000 språk i verden i dag. Fire prosent av disse språkene snakkes av cirka 97 prosent av verdens befolkning. Tre prosent av verdens befolkning prater de gjenværende språkene, ifølge UNESCO. 

At FN har vedtatt et eget år for urfolksspråk er viktig for urfolks historie, kulturarv og identitiet. Den arktiske regionen har oppnevnt sametingspresident Aili Keskitalo som sin representant i UNESCOs styringsgruppe for språkåret. Det er UNESCO som har fått ansvaret for planlegging og gjennomføring. 

Les Presidentens innlegg om 2019 som FNs år for urfolksspråk.

Det offisielle startskuddet for 2019 som Internasjonalt År for Urfolkspråk  vil finne sted ved UNESCOs hovedkvarter i Paris 28. januar 2019 kl 15.00 – 18.00, kulturelt program fra kl. 18.15 til 19.00.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

LENKER:

Lenkesamling over språkressurser på nett - til hjelp i språkarbeidet. 

Tåluts Suptsasah Jubmela pirra ja Almatji pirra - Gamla berättelser om Gud och människor, av Lars Levi Læstadius. Språkliga och kyrkohistoriska kommentarer av Olavi Korhonen. Boka er historisk og religiøst praktverk, og et samiskspråklig skattefunn.

I år er Nils-Aslak Valkeapääs Beaivi,  Áhčážan (1988) gitt ut på nytt av forlaget DAT. Boka er eneste samiskspråklige vinner av Nordisk råds litteraturpris (1991) så langt. Anbefaler alle bibliotek som ikke har kjøpt den inn om å benytte anledningen til å gjøre det. Boka er også en flott fotosamling med nesten 400 historiske fotografier.

Solen, min far Nils Aslak Valkeapää - (møte med Nils Aslak Valkeapää, vinner av Nordisk råds litteraturpris 1991 - NRK).

Utsnitt av kalender 2019 utgitt av Gïelem nastedh, sørsamisk språk- og kompetansesenter.