Bårjås 2017/2018 Gjenstander og skildringer

Flere av artiklene omhandler samiske gjenstander og duodje som presentasjonen av Bååstede-prosjektet og gjenstandene som tilbakeføres fra Norsk folkemuseum til Árran, om Skjoldehamndrakten og spørsmålet om dens opprinnelse, og om samisk strikketradisjon.

Gjenstander og skildringer

Til alle våre trofaste lesere av Árrans populærvitenskapelige tidsskrift Bårjås, og nye lesere. Årets Bårjås dekker både 2017 og 2018, og har fått tittelen Gjenstander og skildringer.

Flere av artiklene omhandler samiske gjenstander og duodje som presentasjonen av Bååstede-prosjektet og gjenstandene som tilbakeføres fra Norsk folkemuseum til Árran, om Skjoldehamndrakten og spørsmålet om dens opprinnelse, og om samisk strikketradisjon.

I 2017 var det hundre år siden samenes første landsmøte i Trondheim. Bak denne begivenheten står Elsa Laula Renberg, og vi blir vi nærmere kjent med denne betydningsfulle samiske politikeren. En annen betydelig samisk kvinne var Karin Stenberg som ikke bare var en betydningsfull politisk skikkelse, men også en dyktig forteller og joiker. 

Rasebiologiske målinger og opphav og forhistorie til disse behandles grundig i to artikler der bakgrunnen for forskningen beskrives og spørsmålet om hva man fant.  

For øvrig presenteres resultater fra forskningsprosjektet ≪Urfolk og ressursutvinning i Arktis: Evaluering av etiske retningslinjer≫, som ble avsluttet i 2017, en samisk gjenlesning av Knut Hamsuns bok Markens grøde og noen krigsminner fra Kikvik og Kjøpsvik i Tysfjord presenteres. 

Forsidebildet på årets Bårjås er av en goabdes. En goabdes er en sjamantromme knyttet til den førkristne samiske religionen. Denne goabdes ble funnet «under en sten» i Hamarøy i 1880-1890-årene, og er en av gjenstandene som tilbakeføres til museet på Árran som ledd i tilbakeføringsprosjektet Bååstede. 

Velkommen til å gjøre deg kjent med årets populærvitenskapelige tidsskrift som inneholder mange spennende artikler og gir ny kunnskap innen flere felt. Åres Bårjås koster kr. 200,- og er en ypperlig gave som gir leseglede og kommer med ny kunnskap.

Harrieth Aira
Bårjås 2017/2018
Harrieth Aira