NY BOK: Krig, okkupasjon og flyktninger.

Fortellinger om krigshistorien i nordre Nordland. Tálarájddo- Árran julevsáme guovdásj – nr. 3.
Årets julegavetips! Til salgs i Museumsbutikken Árran.
Pris Kr. 250,00.

Norsk tekst, sammendrag på lulesamisk og engelsk.

I forbindelse med at Árran lulesamisk senter merket en flyktkningerute fra Sørfjorden til Sverige, kjent som Rádjebálges/Grenseleden ble det arrangert et seminar, der forskere og lokalhistorikere presenterte ulike sider ved krigshistorien. Etter dette seminaret ble det besluttet at vi ville utgi de ulike foredragene i en bok, slik at flere kunnen ha gleden av de ulike historiene. Vi valgte dessuten å invitere ytterligere forskere på krigshistorie til å komme med bidrag til boken. Vi er glade for å kunne presentere dette materialet her. 

Tema:

Bokens artikler behandler tema som krig og primærkilder, nyordningen av kommunesektoren i Steigen kommune under den annen verdenskrig, tilværelse og dødsårsaker til de sovjetiske krigsfanger som bygde det tyske kystfortet Batterie Dietl i Steigen, opprullingen av den organiserte flyktningetrafikken i Tysfjord, organiseringen av det tyske grensevaktholdet i Tysfjord og lokalbefolkningen og krigsfangers opplevelser av frigjøringen sommeren 1945.

Forfatterne er:

  • Kjetil Korsnes er lokalhistoriker og forfatter, har skrevet artikler og bøker med tema fra Andre verdenskrig. Han har over lang tid også jobbet med innsamling og digitalisering av primærkilder, hovedsakelig fra amerikanske, britiske og tyske arkiver.
  • Arild Vaag Prestøy (f. 1980) er stipendiat ved Nord Universitet i Bodø. Han forsket på nordnorsk okkupasjonshistorie i sin masteroppgave «Nyordningen av Steigen 1940-45».
  • Eva-Ditte Donat har siden 2006 jobbet i Nordlandsmuseet og har det daglige ansvaret for museet i Batteri Dietl, Steigen.
  • Arne Håkon Thomassen (f. 1968) fra Ankenes i Narvik kommune, har hovedfag i arkeologi fra Universitetet i Tromsø (1996) med avhandlingen «Nazisme og holdninger til fortiden – et norsk perspektiv».
  • Oddmund Andersen er seniorforsker ved Árran lulesamisk senter. Han har doktorgrad i arkeologi fra 2002. Han har arbeidet med ere temaer knyttet til samisk kultur og historie, blant annet samisk grenseloshistorie.
  • Finn Rønnebu er cand. philol. med hovedfag i historie. Han har i ere år arbeidet med krigshistorie og formidling av krigsfangenes skjebne i Nordland.

 

Boken er finansiert med støtte fra Sametinget, Nordland fylkes kommune og Árran lulesamisk senter. Boken er fagfellevurdert.