Lulesamisk begynnernivå

Nord Universitet startet opp studie: Lulesamisk begynnernivå

Árran lulesamisk senter, Drag, Hamarøy

Søknadsfrist
18. august 2023 kl. 23:59

Lulesamisk begynnernivå

Vil du lære deg et spennende språk det er stort behov for mer kompetanse i? På dette nybegynnerstudiet vil du lære deg å kommunisere muntlig og skriftlig på lulesamisk i både dagligliv, jobb- og studiesammenheng. Gjennom diverse praktiske aktiviteter vil du få øvelse i å bruke språket i ulike situasjoner.

Ved å lære deg lulesamisk kan du bidra til et løft for det svært truede språket. Lulesamisk språkkompetanse vil gi deg et fortrinn i mange jobber, da det er stor etterspørsel etter lulesamiskspråklige arbeidstakere, spesielt innen utdannings- og helsesektoren. Du vil også kunne søke deg til videre studier i lulesamisk for å fordype kunnskapen din. Vil du skaffe deg en attraktiv og sjelden kompetanse? Søk opptak til Lulesamisk begynnernivå!

Les mer her: Lulesamisk begynnernivå (nord.no)