Vår museumsleder deltar i arbeidsgruppe for kvalitative og fagfellebaserte vurderinger av museer

Sissel Ann Mikkelsen er oppnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet som medlem av en arbeidsgruppe for kvalitative og fagfellebaserte vurderinger av museer.

Sissel Ann Mikkelsen er oppnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet som medlem av en arbeidsgruppe for kvalitative og fagfellebaserte vurderinger av museer. Arbeidsgruppen på fem personer ledes av museumsdirektør Ellen Aslaksen, Aust-Agder museum og arkiv IKS. 

Målet er å foreslå en bedre og mer treffsikker oppfølgning av museenes kvalitative utvikling, uavhengig av størrelse, fagområde og organisering. Dette er en oppfølgning av Meld. St. 23 (2020-2021) Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid som sier at det skal gjennomføres kvalitative, fagfellebaserte vurderinger av museene på institusjonsnivå. Det skal foreslås et metodisk opplegg basert på de fem hovedmålene solid kunnskapsutvikling, relevant formidling, helhetlig samlingsutvikling, trygg bevaring og aktiv samhandling.   

Arbeidet starter opp i august 2023, med overlevering av en rapport innen slutten av februar 2024. 

Sissel Ann Mikkelsen har erfaring fra forvaltningen av museer gjennom Sametingets og Kulturdirektorates arbeid, men også som museumsleder ved Árran lulesamiske senter.   

 

Tomasz Wako