Åpent møte om samiske læremidler

Sametinget inviterer skoleeiere, skoleledere, lærere, forlag, elever, foreldre og andre læremiddelinteresserte til å komme med innspill når det gjelder samiske læremiddelbehov. Tid og sted: 06.11.18 kl 1200-1500 - Drag, Árran lulesamisk senter. NB! Påmelding.

samisk, læremidler

Sametinget er i gang med å fornye handlingsplan for læremiddelutvikling. Vår visjon er at samiske elever skal ha tilgang til gode læremidler som er i tråd med gjeldende læreplaner i alle fag i grunnopplæringen og på alle tre samiske språk.

Nå inviterer Sametinget skoleeiere, skoleledere, lærere, forlag, elever, foreldre og andre læremiddelinteresserte til å komme med innspill når det gjelder samiske læremiddelbehov.

Sametinget holder åpne møter i de tre samiske språkområdene.

Nordsamisk område:    23.10.18 kl 1200-1500 - Karasjok, Sametinget, møterom 121

Sørsamisk område:       05.11.18 kl 1300-1600 - Værnes i Trondheim, Scandic Hell hotell

Lulesamisk område:       06.11.18 kl 1200-1500 - Drag, Árran lulesamisk senter.

 

Program

Kl 12.00   Mingling – rundstykker, kaffe/te

Kl 12.15   Åpning ved sametingsrådet

Kl 12.30   Fagfornyelse ved Sametinget

Kl 12.45   Innblikk i samisk læremiddelsituasjon gjennom en lærer – hvilke samiske læremidler brukes,  hvordan lærer får informasjon om at de finnes, hvordan blir de brukt og samiske læremidlenes rolle i opplæringen.

Kl 13.15   Ut å hente kaffe/te og klargjøre seg til gode diskusjoner

Kl 13.25   Innspillsrunde

Kl 14.00   Benstrekk og evt hente kaffe/te

Kl 14.10   Forts. Innspillrunden med møtedeltakere

Kl 14.50   Avslutning ved sametingsrådet

 

Møtedeltakere oppfordres til å forberede seg til å gi innspill om følgende;

- Brukernes kjennskap om dagens samiske læremidler.

- Kjøper skolene inn samiske læremidler?

- Hvilke læremidler er det behov for - hvilke fag, klasse og nivå bør prioriteres i kommende periode?

- Hvilken type læremidler bør prioriteres? Trykte eller digitale? Heldekkende læremiddel/-midler for hvert årstrinn eller temabaserte læremidler? Nyutvikling eller tilpasning av dagens læremidler?

- Læremidler til samisk fjernundervisning – hvilken type læremidler er det behov for?

- Tanker om samisk læremiddelutvikling kan/bør organiseres på en annen måte i fremtiden.

Det er for øvrig anledning til sende skriftlige innspill til handlingsplan for læremiddelutvikling. Innpsill sendes til samediggi@samediggi.no og merkes “ Innspill til handlingsplan for læremiddelutvikling 17/1280"

Påmelding til møte sendes til berit.sara.sara.buljo@samediggi.no