Lansering av syv nye barne- og ungdomsbøker

Mandag 19.juni 2023 lanseres syv nye barne- og ungdomsbøker fra prosjektet "Julevsáme mánájgirje" (Lulesamiske barnebøker), som er et samarbeidsprosjekt mellom Árran - Julevsáme guovdásj Lulesamisk senter og Hábmera suohkan - Hamarøy kommune.

Mánnodagá biehtsemáno 19.biejve 2023 almoduvvi gietjav ådå máná- ja nuorajgirje prosjevtas «Julevsáme mánájgirje», mij la aktisasjprosjækta Árrana ja Hábmera suohkana gaskan.

Feiring av 7 nye lulesamiske barne- og ungdomsbøker. Ávvudallap 7 ådå julevsáme máná- ja nuorajgirje

Mandag 19.juni 2023 lanseres syv nye barne- og ungdomsbøker fra prosjektet "Julevsáme 
mánájgirje" (Lulesamiske barnebøker), som er et samarbeidsprosjekt mellom Árran - Julevsáme 
guovdásj Lulesamisk senter og Hábmera suohkan - Hamarøy kommune.

Lanseringen skjer på Árran (auditoriet) fra kl 10:30 og strømmes.

I dette prosjektet er det totalt syv barnebøker:
Sivert Anders Kintel har oversatt bøkene «Tøffe dinosaurer», og «Samira og sjelettene».
Elena Paulsen har oversatt boken «Barnehagedagen». 
Joakim Bergdahl har oversatt boken «Tøffe maskiner». 
Linnea Ellen Knutsen har oversatt boken «Småbarnsuppe». 
Marita Elise Turi har oversatt boken «Den lille prinsen».
Nadia Kielatis har oversatt boken «Ylva og villgeitene»

Velkommen å feire dette i lag med oss!

-

Mánnodagá biehtsemáno 19.biejve 2023 almoduvvi gietjav ådå máná- ja nuorajgirje prosjevtas 
«Julevsáme mánájgirje», mij la aktisasjprosjækta Árrana ja Hábmera suohkana gaskan.

Girje almoduvvi Árrana lågådallamlanján kl. 10:30 rájes, ja strijmmiduvvá.

Dan prosjevtan le tjoahkkáj gietjav mánájgirje:
Sivert Anders Kintel le jårggålam guokta girje «Buosjes dinosávra», ja «Samira ja sjelehta».
Elena Paulsen le jårggålam girjev «Mánájgárddebiejvve». 
Joakim Bergdahl le jårggålam girjev «Nanos masjijna». 
Linnea Ellen Knutsen le jårggålam girjev «Smávvamánájupptsa». 
Marita Elise Turi le jårggålam girjev «Unna prinsasj».
Nadia Kielatis le jårggålam girjev «Ylva ja villdagájtsa».

Buorisboahtem ávvudalátjit mijáj siegen!