Árran stiller lokalene sine tilgjengelig - Vi trenger å fortsette samtalene

Den 6. juni kl. 11.30 arrangerte Árran i samarbeid med prest i lulesamisk område, Rolf Steffensen, seminaret «De viktige samtalene – La oss begynne: Sannhet og forsoning – hva nå i Hábmer/Hamarøy.

Det ble en fin og viktig dag for oss og vi ser behov for å fortsette samtalene. Vi takker paneldeltakerne som stilte opp og alle som bidro i samtalen, inkludert Sven-Roald Nystø som førte ordet.  Spesielt takker vi Kitty Aira og Mareno som bidro med sine skole-  og internatfortellinger.

Árran er takknemlig for at preses Olav Fykse Tveit valgte Divtasvuodna /Tysfjord i Hamarøy som sitt første besøk etter at Sannhetskommisjons rapport ble offentlig.