De viktige samtalene – la oss begynne: Sannhet og forsoning - hva nå i Hábmer/ Hamarøy?

Den 6. juni kl. 11.30 inviterer Árran til seminar hvor temaet er Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som offentliggjøres den 1. juni.

Vi spør: Hvilke forventinger har vi i Hábmer/Hamarøy til oppfølgingen av kommisjonens rapport? Hva skal til for å oppnå forsoning hos oss? Hvordan skape gode og fremtidsrettede samiske samfunn og hvem omfatter dette arbeidet? Hva trenger vi å samtale om og hvordan skal samtalene legges til rette slik at flest mulig kan delta?

Har vi den nå – sannheten? Introduksjon til panelsamtale ved medlem i Sannhets- og forsoningskommisjonen Anne Kristin Gurák

Panelsamtale ledet av tidligere sametingspresident Sven Roald Nystø.

Paneldeltakere: Preses Olav Fykse, direktør Beate Ráhka-Knutsen, rektor Lisbeth Øksnes, prest Rolf Steffensen, samfunnsdebattant Simon Piera Paulsen, samfunnsdebattant Marion Anne Knutsen og tidligere kommisjonsmedlem Anne Gurák. 

Velkommen til å delta i samtalen! 

Her er hele programmet: 

Den 6. juni kl. 11.30 inviterer Árran til seminar hvor temaet er Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som offentliggjøres den 1. juni. Seminaret er også en del av programmet i anledning besøket av ledende biskop/preses Olav Fykse Tveit i Hábmer / Hamarøy. Sentralt er samtaler om sannhet- og forsoning i Hábmer / Hamarøy.


Program:
11.30 – Seminarstart og velkomst ved direktør Beate Ráhka-Knutsen
Åpning av Árrans sommerutstilling: "Fragmenter av levde liv" v/ preses Olav Fykse Tveit. Omvisning i utstillingen. Møte med tidligere internatbarn Kitty Aira og Mareno Mikkelsen.
1230 – "Rádnastallam – språkarena for barn som framtidshåp" v/ språkrådgiver Jørn-Robert Knutsen
1245 - 1305 – "Har vi den nå – sannheten?" Introduksjon til panelsamtale ved medlem i Sannhets- og forsoningskommisjonen Anne Kristin Gurák
1315 - 1445 – De viktige samtalene – la oss begynne: Sannhet og forsoning - hva nå i Hábmer/ Hamarøy?
Panelsamtale ledet av tidligere sametingspresident Sven Roald Nystø. Alle tilstedeværende inviteres til å ta del i samtalen.
Sannhets og forsoningskommisjonens mandat var bl.a. å fremme forslag til tiltak som skal skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i landet. Vi spør: Hvilke forventinger har vi i Hábmer/Hamarøy til oppfølgingen av kommisjonens rapport? Hva skal til for å oppnå forsoning hos oss? Hvordan skape gode og fremtidsrettede samiske samfunn og hvem omfatter dette arbeidet? Hva trenger vi å samtale om og hvordan skal samtalene legges til rette slik at flest mulig kan delta?
1430 – Oppsummering av ledende biskop/preses Olav Fykse Tveit og direktør Beate Ráhka-Knutsen