Nytt fagbrev på Árran

Dennis Jensen har bestått fagprøven i IT-fag med godt resultat. Fagprøven foregikk hele siste uka i september, den siste dagen forklarte og forsvarte kandidaten det han hadde prestert. Sensorene var veldig godt fornøyd. Nå er han på plass som fagarbeider IT på Árran.

lærling, fagbrev, IT, utdanning

For å gå opp til fagprøve må kandidaten ha gått i to år på videregående skole og gjennomført to års praksis som lærling. Dennis Jensen har hatt sin lærlingetid ved IT-avdelingen Knut Hamsun vgs og Árran lulesamisk senter. Kandidaten har krav på å gjennomføre fagprøven på arbeidsplassen sin, eller der han har tilbragt den største delen av opplæringen. Dennis gjennomførte sin fagprøve på Knut Hamsun vgs. Han må vente et par uker på vitnemålet, fylkeskommunen bruker et par uker på å få det skrevet ut. Selve fagbrevet vil han få overrakt ved en høytidelig utdeling senere, sannsynligvis i Bodø. Utdelingene gjelder for alle som har fullført og bestått fagopplæring siden forrige utdeling.  

Fagprøven består av fire deler.

  • En planleggingsdel der lærlingen lager en plan for den praktiske gjennomføringen og begrunnelse for valgte løsninger.
  • En gjennomføringsdel der lærlingen utfører arbeidet i størst mulig grad i henhold til planen.
  • En evalueringsdel der lærlingen foretar en vurdering av sin egen innsats og selve utførelsen.
  • En dokumentasjonsdel der lærlingen dokumenterer og rapporterer utført arbeid.
Ragnhild Lien Rahka
Ragnhild Lien Rahka