Informasjonsmøte: Dokumentasjon av kulturminner i Mørsvikbotn - Resultater

Mørsvik skole, 1. november kl. 18.00

Resultater av dokumentasjon av kulturminner i Mørsvikbotn

I 2015 startet Árran lulesamisk senter, i samarbeid med Nordlandsmuseet, med å dokumentere samiske kulturminner i Mørsvikbotn. Prosjektet ble avsluttet i år.

På dette møtet vil Árran informere om resultatene og Tromsø Museum vil fortelle om resultatene av de arkeologiske undersøkelsene som ble gjort.

Árran vil dessuten informere om Bååstede-prosjektet, tilbakeføring av den samiske kulturarven. 

Alle er velkomne!

Informasjonsmøte: Dokumentasjon av kulturminner i