De viktige samtalene – la oss begynne: Sannhet og forsoning - hva nå i Hábmer/ Hamarøy?

Den 6. juni kl. 11 inviterer Árran til åpent seminar hvor tema er blant annet Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som offentliggjøres den 1. juni. Seminaret er også en del programmet i anledning besøket av ledende biskop/preses Olav Fykse Tveit i Hábmer / Hamarøy. Sentralt er samtaler om sannhet- og forsoning i Hábmer / Hamarøy.

1130 – Seminarstart og velkomst ved direktør Beate Ráhka-Knutsen

Åpning av Árrans sommerutstilling: Fragmenter av levde liv, v/ preses Olav Fykse Tveit. Omvisning i utstillingen. Møte med tidligere internatbarn Kitty Aira og Mareno Mikkelsen.

1230 – Rádnastallam – språkarena for barn som framtidshåp v/ språkrådgiver Jørn-Robert Knutsen

1245 - 1305 – Har vi den nå – sannheten? Introduksjon til panelsamtale ved medlem i Sannhets- og forsoningskommisjonen Anne Kristin Gurák

1315 - 1445 – De viktige samtalene – la oss begynne: Sannhet og forsoning - hva nå i Hábmer/ Hamarøy?

Panelsamtale ledet av tidligere sametingspresident Sven Roald Nystø.  Paneldeltakere: Preses Olav Fykse, direktør Beate Ráhka-Knutsen, rektor Lisbeth Øksnes, prest Rolf Steffensen, samfunnsdebattant Simon Perá Paulsen, samfunnsdebattant Marion Anne Knutsen og tidligere kommisjonsmedlem Anne Gurák. 

Sannhets og forsoningskommisjonens mandat var bl.a. å fremme forslag til tiltak som skal skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i landet. Vi spør: Hvilke forventinger har vi i Hábmer/Hamarøy til oppfølgingen av kommisjonens rapport? Hva skal til for å oppnå forsoning hos oss? Hvordan skape gode og fremtidsrettede samiske samfunn og hvem omfatter dette arbeidet? Hva trenger vi å samtale om og hvordan skal samtalene legges til rette slik at flest mulig kan delta?

I panelet sitter:

1430 – Oppsummering av ledende biskop/preses Olav Fykse Tveit og direktør Beate Ráhka-Knutsen

1445 – Seminarslutt