Politibesøk på Árran

Politimester Tone Vangen med følge på besøk på Árran.

Fra politiet deltok:
• Tone Vangen, politimester
• Tor Håvard Bentzen, geografisk driftsenhetsleder i Salten
• Robin Johnsen, tjenesteenhetsleder i Region Indre Salten
• Aslak Finvik, lensmann i Hamarøy og Tysfjord (vestsiden)
• Heidi Kløkstad, visepolitimester

Politimester Tone Vangen med følge på besøk på Árran

Tema på møtet var overgrepene i Tysfjord, erfaringsutveksling og videre samarbeid.