GAALTIJE – Sydsamisk kultur-sentrum besøker Árran

GAALTIJE – Sydsamisk kultursentrum, Staare – Østersund, Sverige besøker Árran lulesamisk senter, Ájluokta/Drag onsdag 26.september 2018.

Sydsamisk,

Gaaltije’s delegasjon bestod av Jerker Bexelius, Ylva Gustafsson, Nils-Anders Jonsson, Mattias Kristofferson og Alice Nilsson. Hensikten med studiebesøket var å få innsikt i hva Árran gjør og hvordan Árran har lagt opp sin aktivitet. De vurderer om det lar seg gjøre å få til etablering av et sydsamisk museum i sitt område.

Gaaltije leter etter svar på spørsmål som:

- behöver vi ett museum? Eller behöver vi något annat?
- var ska ett museum ligga?
- vem ska äga och driva museet? 
- hur säkerställer vi att det finns utställningsmaterial? 
- m.m

For tiden gjennomfører de en forstudie for å få frem et grunnlag for ev videre utvikling av et sydsamisk museum, der det sydamiske samfunn selv styrer innhold og budskap.

Ragnhild Lien Rahka
Gjester Gaaltije, Nils-Anders Jonsson, Jerker Bexelius, Ylva Gustafsson og Alice Nilsson.