Luotta -Dokumentasjon av kulturminner i pitesamisk og lulesamisk område

Árran igangsetter dokumentasjon av samisk kultur og historie i det midtre og sørlige lulesamiske området og i det nordlige pitesamiske området.


Árran lulesamisk senter har fått midler fra Sametinget til å dokumentere samisk kultur og historie i det midtre og sørlige lulesamiske området og i det nordlige pitesamiske området. Prosjektet skal dokumentere de materielle og immaterielle sporene etter samisk bosetting i Sørfold, Steigen, Fauske og Bodø. Dette er et stort område, og for å avgrense det vil det velges ut områder som har kjent samisk bosetting. 

Vår kunnskap om dette samiske området er i liten grad systematisk dokumentert. Det har ikke vært gjort mange dokumentasjonsprosjekt med søkelys på disse områdene. Vi har derfor ikke god nok kjennskap til hvor vi finner den samiske bosettingen, eller hvilke materielle eller immaterielle spor den samiske befolkningen har satt etter seg i disse områdene. Feltarbeidet vil gjennomføres i 2023 og 2024. 

Landskapet har spor som kan knyttes til stedsnavn, kulturminner og fortellinger. Mange av disse sporene er i fare for å forsvinne, som et resultat av både modernisering og fornorskning. Prosjektet kan være med på å synligjøre den samiske kulturen i området, og på denne måten være med på å styrke samisk kultur og identitet.  Informanter som kan fortelle noe om disse kulturminne er velkomne til å kontakte oss på Árran. 

Árran mottar et stort museumsmateriale med mange samiske gjenstander fra dette området i tilbakeføringsprosjektet Bååstede. Det er ønskelig å følge i sporene til Bååstedematerialet, for å få mer kunnskap om gjenstandene og historien bak gjenstandene. 

Les mer i NordSalten Avis:  https://nordsalten.no/onsker-kunnskap-om-samiske-kulturminner-i-steigen-sorfold-og-fauske/11.05-06:05

Les mer om Bååstede her:  https://arran.no/baastede

Har du kunnskap om samiske kulturminner , historier eller annet, som det er ønskelig å videreformidle til oss, kan du kontakte:

Harrieth Aira, på telefon 90102319 eller på epost: harrieth.aira@arran.no 

eller Oddmund Andersen, tlf. 47832439, Oddmund.andersen@arran.no.