Seminar: "Tillit og behov i Tysfjordsamfunnet"

Tirsdag 18 september 2018 kl. 17:30 – 19:30, Árran auditorium.

Målet med seminaret om «Tillit og behov i Tysfjordsamfunnet» er å reflektere over hva tillit er, hvordan skaper vi tillit og hva har vi behov for i Tysfjordsamfunnet i dag.

Vi håper at seminaret kan bidra til å gi oss gode innspill til det videre arbeidet med «Tillitsbygging», som delprosjekt 5 i Jasska/Trygg.

Seminaret er åpent for lokalbefolkningen i regionen, for ulike samarbeidspartnere, helsetjenester, lokale politikere, Sametinget og samiske kompetansesentre.

 

17:30 – 17:50    Ristin Kemi og Eilif Nordvang:

En samtale om «Tillit til fagfolk»; Hvordan kan man få tillit til fagfolk? Hvordan kan fagfolk skape tillit i lokalsamfunnet? Kan man stole på fagfolk når det kommer til taushetsplikten? Hva innebærer taushetsplikten?

Stemmer fra lokalsamfunnet; Hva er tillit og hvordan skapes tillit? Hvilke behov har vi i Tysfjordsamfunnet i dag?

17:50 – 18:00    Kaffe/te og frukt

18:00 – 18:10    Kristin Green Johnsen:

Åpning av seminaret ved prosjektleder for «Tillitsbygging», Kristin Green Johnsen, ved Árran – Julevsáme guovdasj/Lulesamisk senter. Kristin vil si litt om hensikten og målet med prosjektet og dets forankring i Jasska/Trygg.

18:10 – 18:15    Kulturelt innslag; Anita Nergård

18:15 – 18:35    Harrieth Aira:

Tillit er samfunnets lim og den viktigste grunnverdien i enhver kultur. Tillit handler om å stole på hverandre. Man må ha den for å få den, og den er basert på verdier. I dette innlegget skal Harrieth Aira snakke om hva tillit er og hva det kan være.

18:35 -18.50      Aslak Finnvik:

Aslak Finnvik, lensmann i Tysfjord, har jobbet «tett på» i Tysfjordsaken og har snakket med 70-80% av fornærmede i innledningsfasen. Finnvik fikk tidlig ansvar som prosjektleder for politiets arbeid, både med den administrative delen, men også delansvar i det forebyggende arbeidet i prosjektet. Gjennom dette arbeidet har Finnvik høstet mange gode erfaringer knyttet til det å bygge tillit og har drevet metodeutvikling i sitt arbeid med utgangspunkt i sin kjennskap til samisk kultur.

Finnvik vil gi oss et lite innblikk i hva han tenker om tillit og hva som er viktig når det gjelder å bygge tillit, med utgangspunkt i hans erfaringer med Tysfjordsaken.

18.45-18.55        Elena Paulsen

Elena Paulsen vil snakke litt om hennes erfaringer, for hvordan tillit og behov er knyttet til språk.

18.55-19.05        Stemmer fra lokalsamfunnet

19.05-19.30        Samtale med mulighet for spørsmål

19:30    Avslutning

 

Ved spørsmål om seminaret ta kontakt med Kristin Green Johnsen på e-post; kristin.green.johnsen@arran.no eller på tlf; 97969599