"Et historisk øyeblikk" - Samtaler om kvinnehelse og om Vuollevájmmo - Det nedre hjertet

En av kvinnene som var tilstede på temakvelden sa: "Dette er et historisk" at så mange møtes for å samtale om temaet kvinnehelse i Hábmer – Hamarøy.

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune og Árran lulesamisk senter arrangerte temakveld om kvinnehelse blant samiske kvinner på Árran lulesamisk senter den 8 mai. Tilstede på temakvelden var det mellom 30 og 40 deltakere, og flesteparten var kvinner. At så mange kom denne ettermiddagen viser at det er et tema som er interessant å belyse.

Seniorrådgiver, Anne Gurák, åpnet med å ønske velkommen. Deretter innledet Tone Amundsen fra Helse Nord RHF og fortalte om sitt arbeid med Kvinneutvalgets NOU 2023: «Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse». Amundsen var i april på Árran og presenterte rapporten, som er basert på et samarbeid med ulike forskere og fagpersoner innen ulike fagområder og i tillegg har over 50 organisasjoner delt sin kunnskap med Kvinneutvalget. Kvinneutvalget har også fått mange innspill fra enkelt kvinner som forteller sin historie, hvor de har blitt diagnostisert for sent, ikke blitt lyttet til, og blitt mistrodd av helsevesenet. Amundsen viste til at et er store mangler i kunnskap om samisk kvinnehelse, at forskning om samisk kvinnehelse må styrkes og at helsetjenester som har kunnskap om ulike samiske samfunn, samisk språk, kultur og historie må sikres, og nevner en rekke tiltak.

Ingrid Kintel tok temaet videre med sitt foredrag om «Vuollevájmmo – det nedre hjertet», om hennes erfaring med fødselsskade og manglede anerkjennelse og oppmerksomhet fra helsetjenestene.  Ingrid fortalte hvordan utgangspunktet i egen kultur, samisk språk, fortellinger og livsregler har bidratt til å forsone seg med egen helsesituasjon og til å forbedre egen helse.  Vuollevájmmo betyr det nedre hjertet på lulesamisk og er et samisk begrep på kvinners underliv.  

Temakvelden ble avsluttet med et panel, bestående av Tone Amundsen, Ingrid Kintel, folkehelsekoordinator Kristin Green Johnsen og samisk helsekontakt Peggy Øvervoll, og en samtale med deltakerne i salen. Det ble sagt, at dette var et historisk øyeblikk, hvor så mange kvinner var samlet omkring temaet kvinnehelse i Hábmer – Hamarøy. Ingrid ble spesielt takket for åpenhet og raushet og flere framhold at hennes bidrag hadde vært med å endre egen holdning til egen helse og kropp. 

Samarbeidet mellom Árran og kommunen omkring slike temakvelder vil fortsette fremover, hvor ulike temaer vil bli tatt opp.

Privat