Innkalling til styremøte 02.05.2023

På vegne av styrets leder Inga-Lill Sundset innkalles styret i stiftelsen Árran til styremøte tirsdag 2. mai 2023 kl. 12 -14 på Teams.

Forslag til saksliste:

 

Sak 12/23       Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller

Sak 13/23       Orienteringer

Sak 14/23       Fastsettelse av årsregnskap 2022 

Sak 15/23       Regnskapsrapport 1. kvartal 2023

Sak 16/23       Omdanning fra stiftelse til AS – høring

Sak 17/23       Forlengelse av engasjement kst direktør, u.off. § 23, 1. ledd

Sak 18/23       Eventuelt

Innkalling (off. versjon)