Sábme på kartet

Kunstkart av Hans Ragnar Mathisenhar selges på Árran. Det er et oversiktskart over hele Sabme, av Divtasvuodna / Tysfjord og av pitesamisk område. 

Samiske kunstkart.

Den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisens kart over ulike samiske områder er velkjente og høyt verdsatte. Kartene hans er vakre kunstverk, samtidig som de synliggjør den samiske tilstedeværelsen i nord. Derfor har kartene også stor kulturell og politisk slagkraft. Kart over hele Sabme laget han i 1975. 

Kart over Sapmi fra 1975 - Hans Ragnar Mathisen. Kr. 200,00-. Mål: lengde - 50 cm, bredde - 55,5 cm.

Kart over Divtasvuodna / Tysfjord – av Hans Ragnar Mathisen i samarbeid med Nord-Salten Sameforening i 1984-1985. Trykket i nytt opplag i 2018. Liten Kr. 200,00. Mål: lengde - 65,5 cm, bredde - 49 cm.

Stor versjon med nummering og signatur (samleobjekt) Kr. 450,00.
Mål: lengde - 98 cm, bredde - 70 cm.  

Det pitesamiske kunstkartet ble laget i anledning et prosjekt Árran gjennomførte; «Pitesamiske stedsnavn i Salten». I den anledning ble det også gitt ut ei bok/ artikkelsamling om pitesamiske stedsnavn. Pris kunstkart Kr. 200,00  

Alle kartene selges uten ramme. Både kartene og boka "Pitesamiske stedsnavn i Salten" kan kjøpes på Árran nettbutikk.

Ta gjerne kontakt med Árran:

Telefon: +47 75 77 51 00

E-post: poassta@arran.no

 

Relaterte artikler: KEVISELIE/ELLE-HÁNSA/HANS RAGNAR MATHISEN TIL ÁRRAN -LULESAMISK SENTER

 

Kunstkart Sábme av Hans Ragnar Mathisen.