Kristin Green Johnsen - prosjektleder for delprosjekt 5 i Jasska/Trygg

Kristin Green Johnsen, Bodø, master i samfunnsvitenskap med fordypning i sosiologi, er ansatt for å lede Árrans arbeid med delprosjekt 5. Hun tiltrer stillingen 1. august 2018 og vil ha kontorsted på Árran.

Jasska /Trygg er oppfølgningsprosjekt i kjølvannet av overgrepssakene i Tysfjord. Prosjektet består av 5 delprosjekt. Árran har ansvar for delprosjekt 5 tillitsbygging, finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kristin skal arbeide tett sammen med hovedprosjektleder og de øvrige delprosjektlederne i Jasska. Blant oppgavene er tiltak for å styrke kulturkompetanse om samiske og lokale forhold. 

Innenfor rammen av prosjektet, vil hun utforme sitt oppdrag, men vil ha behov for å få innspill fra lokalmiljøet. Hun stiller seg disponibel for å bistå samiske organisasjoner som ønsker å iverksette ulike tiltak. Gjennom sitt oppdrag vil hun bidra med å videreutvikle Árran som møtested.


Les mer om prosjektet på nettsidene til: 

Regjeringen.no

Fylkesmannen i Nordland

Tysfjord kommune

Ragnhild Lien Rahka
Kristin Green Johnsen