Rolf Steffensen er tilsatt som prest i lulesamisk område

Sør-Hålogaland bispedømme har et særskilt ansvar for lulesamisk kirkeliv i Norge, og har opprettet ei stilling som prest i lulesamisk område.


Rolf Steffensen ble tilsatt som prest i den nyopprettede stillingen, forankret lokalt i det lulesamiske kjerneområdet på Drag-Helland hvor også Árran er lokalisert. I samarbeid med kateket og diakon i lulesamisk område vil Sør-Hålogaland bispedømme ha et godt tverrfaglig team med helhetlig ansvar og kompetanse. Steffensen skal ha sokneprestansvaret i Drag-Helland sokn og Korsnes sokn.

Bispedømmerådet har i sin nye bemanningsplan for Ofoten prosti, ivaretatt behovet for å ha en prest med god kompetanse i lulesamisk språk og kirkeliv. Gjennom de 2 siste sokneprestene i Tysfjord, er lulesamisk språk blitt en naturlig del av gudstjenester og kirkelige handlinger spesielt i Drag-Helland sokn. Bispedømmerådet ønsker å fortsette dette arbeidet. De peker også på at det gjennom arbeidet med overgrepssakene i Tysfjord , er behovet for god innsikt i samiske spørsmål blitt tydelig. 

Kommunereformen har betydning for kirkens organisering. Nye Hamarøy kommune vil antakelig bli samisk språkforvaltningsområde, men den lulesamiske befolkningen bor i et større område i Ofoten prosti. (Kilde: Sør-Hålogaland bispedømmeråd, 2018 / kirken.no)

Bildet er tatt i en storlavvo på Samiske kirkedager på Mo, der Rolf Steffensen holdt preken og Lars Teodor Kintel var tolk. 

Prest Rolf Steffensen og tolk Lars Teodor Kintel