Språkarbeidere

Árran julevsáme guovdásj/ lulesamisk senter ønsker å komme i kontakt med personer med lulesamisk kompetanse på ulike nivå.

Det er et stort behov for lulesamisk språkkompetanse både på Árran og i samfunnet generelt.

Árran vil gjerne komme i kontakt med mulige arbeidstakere og frivillige aktører som kan bidra i språkarbeidet.

Aktuelle områder kan være:

 • Tolking fra norsk til samisk - fra enkelt til avansert
 • Oversettingsoppgaver – fra enkelt til avansert
 • Transkribering, dvs skrive ned ord for ord fra tale (lyd) til tekst
 • Språkopplæringstilbud til barn i grunnskolen (Rádnástállam)
 • Vikartimer på fjernundervisningen
 • Voksenopplæringskurs
 • Språkkafe
 • Noe innen ulike tema som f eks duodje, mattradisjoner, gjerne arrangere temakvelder eller bistå ved kurs o.l.
 • Bistå ansatte med tilrettelagte aktiviteter ved besøk av skoleklasser, som fortellerstund, kunnskap om tenne bål i gamme/lavvo
 • Tilkallingshjelp ved arrangement (konferanser, utstillingsåpning, Samisk uke, Julemessa m.m.), sentralbord/resepsjon, kantine
 • Guiding
 • Arbeide med litteratur, som f eks forlagsvirksomhet

 

Dersom du har lyst eller vil vurdere hvordan din samiskkompetanse kan komme til nytte, ser vi svært gjerne at du tar kontakt med noen på Árran.

 

Kontaktpersoner: Lars Andreassen, tlf.. 90775275,  Ragnhild lien Rahka, tlf.: 91160696

Fredrik Forsberg