Rádnastallam - 5 år!

Rádnastallam har i år feriet 5 år. 7.juni inviterte Árran til Giellafæssta – en feiring av språkprosjektet som har vært en suksess fra første dag. Det ble en trivelig stund med grillmat og annet godt.

Rádnastallam er et samiskspråklig fritidstilbud, der den «eneste» regelen er at her skal snakkes samisk. Med tydelige rammer blir det lagt opp til at alle skal kunne delta på sitt språknivå.

- Dette har vært en spennende reise for oss alle. Vi ser at barna har gledet seg stort over tilbudet. De har ønsket å delta, de har ønsket å snakke samisk. Fra vår side har vi lagt ned et grundig arbeid for å kunne lykkes. Språkarbeidet krever kontinuitet og klare strategier, sier språksenterleder Ingrid Kintel.

Hjem-samarbeid som nøkkelfaktor

Rádnastallam-veilederne har jobbet tett opp mot barn og foresatte i løpet av fem år, og er tydelige på at uten foreldre på laget ville jobben bare vært halvgjort. Erfaringer i alle gruppene viser at oppmuntringer i heimen styrker gruppenes språksituasjon, da det på den måten blir det synlig for barna at de foresatte bidrar i jobben mot det felles målet Rádnastallam har satt.

- Vi ønsker å takke heimene for et godt samarbeid. Takk for at dere tar deres del av språkarbeidet på hjemmebane -selv om dere selv kanskje snakker mest norsk, avslutter Kintel.

Rádnastallam starter opp igjen til høsten.

 

Rádnastallam-teamet 2018:

Ingrid, Olga, Tobias, Sivert, Trond Edvard, Arnhild, Aleksander, Christel

Mer om Rádnastallam-prosjektet her

Kontakt: Språksenterleder Ingrid Kintel, tlf 970 19 253, e-post: ingrid.kintel@arran.no