Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7

I lulesamisk område vil det være behov for mange nye lærere de neste 10 årene. Nord Universitet har laget et godt studietilbud. Søknadsfrist 15. april 2018.

utdanning, samisk, lærer

Det blir stadig flere elever med sør- og lulesamisk språkbakgrunn i grunnutdanningen. Det er for tiden er en kritisk mangel på sørsamiske og lulesamiske lærere. 

Det er et paradoks at samfunnet på den ene siden sier at vi trenger mer flerkulturell kompetanse, men at vi snarere ser til utlandet for å finne de rette folkene. Man tenker ikke på at den samiske befolkninga har hatt flere hundreår på å utvikle flerkulturell kompetanse. Dette har Nord Universitet gjort noe med.

Utdanninga er nå klar for oppstart til høsten. Studiet kvalifiserer for å utøve omfattende og sammensatte oppgaver i ei lærerprofesjonsrolle som stadig er i endring og i et yrke med stor etterspørsel. Her vil studentene kunne ta sin samiske fordypning og samtidig være en del av et større kull, uten at studieløpet må forlenges  Utdanninga skal dekke behova for godt kvalifiserte lærere i det sør- og lulesamiske samfunnet.

For de som starter lærerutdanning nå, vil det være gode stipendordninger. I så måte er det et tidsvindu som er åpent nå, dvs man vet ikke hvor lenge stipendordninger varer. 

Les mer her 

Brosjyre Nord Universitet