Bachelor i lulesamisk

Nord Universitet, Bodø starter deltidsstudium i lulesamisk til høsten. Ønsker du en bachelorgrad, er muligheten nå. Søknadsfrist 15. april 2018.

lulesamisk, språk,

Ny forskning viser at lulesamisk språk har en unik grammatikk som utfordrer vår forståelse for språk og grammatikk, og som gir oss ny kunnskap om menneskelige språkevner.  Bachelorgrad i Lulesamisk ved Nord Universitet gir en grundig innføring i lulesamisk språk, med vekt på det praktiske, det vitenskapelige og det pedagogiske. Gjennom studiet vil studentene få utviklet sine muntlige og skriftlige ferdigheter i lulesamisk, tilegne seg et språkvitenskapelig fagspråk og bli kjent med både samisk og annen urfolkslitteratur. Gjennom møtet med nye perspektiver om lulesamisk grammatikk og litteratur, vil studenter få oppøvet sin evne til kritisk tenkning og å forstå språk på en helt nymåte. En bachelorgrad i Lulesamisk kan åpne for mange muligheter innen både høyere utdanning og arbeidsliv i Norge og i det store utland. Lulesamisk bachelor består av en fordypning i lulesamisk på 90 studiepoeng og valgfrie emner og andre obligatoriske emner på 90 studiepoeng. Den lulesamisk fordypningen består av modulene lulesamisk 1, lulesamisk 2 og lulesamisk 3. Studiet er samlingsbasert.

OPPTAKSKRAV:

Generell studiekompetanse. Lulesamisk som første- eller andrespråk fra videregående opplæring, eller fullført universitetets innføringskurs i lulesamisk 1 og 2. I visse tilfeller kan kandidater tas opp etter realkompetanse.

Les mer her

KONTAKTPERSONER:

Universitetslektor Sandra Nystø Ráhka   E-post: sandra.m.rahka@nord.no

Studieveileder Solrunn Pedersen   E-post: solrunn.pedersen@nord.no

nord.no
Brosjyre fra Nord Universitet.