Árran velger Sparebanken Narvik

Styret i Árran har vedtatt å endre bankforbindelse til Sparebanken Narvik. Avtalen omfatter lån til vedlikehold og driftsfinansiering og mulighet for ytterligere opplåning. Styret har godkjent sikkerhetsstillelser for 55 mill. kr. inkludert byggelån til ny barnehage. Árran står foran store utbygginger i prosjektet «Árran mot 2020» som ny barnehage, ombygging av hovedfløyen til museum/reiseliv, uteområder og fasiliteter, nye kontorer, ny energiforsyning o.a. Kalkylen er på ca. 80 mill. kr.

«Jeg er glad for at vi har fått en fremoverlent bank i Sparebanken Narvik. Árran har behov for støtte fra samarbeidspartnere for å lykkes med å ta Árran inn i en ny tid.» sier direktør Lars Magne Andreassen.

«Sparebanken Narvik er glad for at Árran har valgt oss som sin framtidige bankforbindelse. Som lokalbank er vi opptatt av å bidra til å utvikle lokale arbeidsplasser og gjennom det skape økt bolyst lokalt.» sier banksjef Elling Berntsen i Narvik Sparebank.


 «Viktig for oss er også den økonomiske ringvirkningen som kommer av de aktiviteter og arbeidsplasser som er tilknyttet de virksomheter som er på Árran. Árran har som fyrtårn i vår region opparbeidet seg en posisjon som en meget viktig kunnskapsaktør – ikke bare lokalt men også nasjonalt. For banken er det også viktig at Árrans virke som nasjonal samisk institusjon er med på å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur og tradisjoner. Både Árran og banken er selveide stiftelser som har sin forretningsadresse i regionen.» avslutter Elling Berntsen.

Kontaktpersoner:

Direktør Lars Magne Andreassen, mobil: 907 75 275

Banksjef Elling Berntsen, mobil: 416 35 337

Martin Rimpi
Fra v.: Elling Berntsen, Knut Sandberg (Spb Narvik), Andreas Mikkelsen, Guttorm Aasebøstøl, Lilian Urheim og Lars M Andreassen (Árran)