Konservator Finn Rønnebu: Presentasjon av boken «Et skammens eventyr». Det tyske jernbaneprosjekt

Bokens tema er fortellingen om de sovjetiske krigsfanger som var i slavearbeid på tyskernes jernbaneanlegg fra Mo i sør til Tysfjord i nord mellom 1942 og 1945.

Torsdag den 8. februar kl. 19.00

Sted: Árran/auditoriet

Velkommen!

Finn Rønnebu