Stortingsrepresentant Siv Mossleth er årets taler på Árran

Siv Mossleth (Sp) er Stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hun er fra Saltdal, men har gjennom morssiden aner fra det lulesamiske området.


Mossleth er også leder for den norske delegasjonen i OSSE PA (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa).
Mossleth har vært gårdbruker siden hun var 22 år. Hun har skrevet bok om Bygdeutvikling i Nordland, gjennomført kurs for kvinner som ønsker å delta aktivt i folkestyret, arrangert utviklingsprogram for kvinner, arrangert Yess-kongresser, vært prosessveileder for Kommunenes Sentralforbund (KS) og drevet folkevalgtopplæring, og vært prosjektleder for utviklinga av Sjønstå gård.
Mossleth har hatt en rekke politiske verv, blant annet kommunestyremedlem i Saltdal siden 1999, varaordfører, leder for Sps fylkestingsgruppe, leder av Midtre Nordland nasjonalparkstyre og leder av rovviltnemnda i Nordland.
Siv Mossleth (Sp) er Stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hun er fra Saltdal, men har gjennom morssiden aner fra det lulesamiske området.


Mossleth er også leder for den norske delegasjonen i OSSE PA (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa).
Mossleth har vært gårdbruker siden hun var 22 år. Hun har skrevet bok om Bygdeutvikling i Nordland, gjennomført kurs for kvinner som ønsker å delta aktivt i folkestyret, arrangert utviklingsprogram for kvinner, arrangert Yess-kongresser, vært prosessveileder for Kommunenes Sentralforbund (KS) og drevet folkevalgtopplæring, og vært prosjektleder for utviklinga av Sjønstå gård.
Mossleth har hatt en rekke politiske verv, blant annet kommunestyremedlem i Saltdal siden 1999, varaordfører, leder for Sps fylkestingsgruppe, leder av Midtre Nordland nasjonalparkstyre og leder av rovviltnemnda i Nordland.

Samenes nasjonaldag 6. februar 2018

Siv Mossleth (Sp) er Stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hun er fra Saltdal, men har gjennom morssiden aner fra det lulesamiske området.

Mossleth er også leder for den norske delegasjonen i OSSE PA (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa).

Mossleth har vært gårdbruker siden hun var 22 år. Hun har skrevet bok om Bygdeutvikling i Nordland, gjennomført kurs for kvinner som ønsker å delta aktivt i folkestyret, arrangert utviklingsprogram for kvinner, arrangert Yess-kongresser, vært prosessveileder for Kommunenes Sentralforbund (KS) og drevet folkevalgtopplæring, og vært prosjektleder for utviklinga av Sjønstå gård.

Mossleth har hatt en rekke politiske verv, blant annet kommunestyremedlem i Saltdal siden 1999, varaordfører, leder for Sps fylkestingsgruppe, leder av Midtre Nordland nasjonalparkstyre og leder av rovviltnemnda i Nordland.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth