Feiring av Samenes nasjonaldag, 6.februar, på Árran

Árran feirer Samenes nasjonaldag, 6.februar, over flere dager med et variert program med både unge og eldre som viktige målgrupper.
Nissunfábmo / kvinnekraft er temaet i årets utstillingen Interruptions/Friksjoner. Utstillingen viser kraftfulle og konfronterende portretter av 17 samiske kvinner fra svensk side av Sábme, om deres fortellinger, livssituasjon, drømmer og kulturelle arv, av kunstnerduoen Cooper & Gorfer.

Árran feirer Samenes nasjonaldag, 6.februar, over flere dager med et variert program med både unge og eldre som viktige målgrupper

Vi er spesielt glad for å fortelle at årets taler er Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp). Siv Mossleth er fra Saltdal og hun har som mangeårig politiker vært opptatt av kvinners rettigheter og muligheter, og siden hun har aner fra Musken i Tysfjord er hun akkurat den rette -  kvinner og Musken er sentral i årets feiring, sier seniorrådgiver Anne Kalstad Mikkelsen.

I løpet av feiringen blir møter vi flere kvinner som har det til felles at de alle har et nært forhold til Musken. Kristin Green Johnsen forteller om hvordan kvinner står sammen for å lage nytt liv i bygda. «Muskenjentene» - et nettverk av kvinner fra Musken forteller om betydning av vennskap og samhold og om å hente styrke og støtte hos hverandre. Vi blir kjent med historiske helteskikkelser fra Musken; Stor-Gáddja og Smájlle-Petra – begge kvinner som gjorde en stor innsats under krigen.

Sápmi Awards-vinner, reineier, entreprenør, filmkjendis og matkunstner Maret Ravdna Buljo lager samisk tradisjonsmat og vi får virkelig anledning å kjenne på «smaken av Sábme». Vi blir også nærmere kjent med Maret Ravdna og får høre om hennes vilje og pågangsmot for å ta vare på og videreføre samisk språk og kultur og om å være kvinne og tradisjonsbærer.

Vi blir også kjent med eldre kvinner fra markasamisk område (Evenes og Skånland), og om de lukkede rom hvor kun kvinner tidligere hadde adgang; fortellinger om den første menstruasjon, svangerskap, fødsel og barneliv.

Det blir også rom for samtale og debatt. «Finnes det en typisk samisk kvinne-/mannerolle, og hva forteller den?», er spørsmål som fire personer er utfordret til å besvare, med en påfølgende debatt.

PROGRAM:

Video 

Samisk nasjonaldag 2018 norsk

Samisk nasjonaldag 2018 samisk

Cooper & Gorfer
Fra utstillingen Interruptions