Árranansatte tok eksamen i lulesamisk.

Like før jul avla syv Árran - ansatte eksamen i grunnleggende lulesamisk ved Nord Universitet. Alle bestod eksamen.

lulesamisk, eksamen, studier

Resultatet viser at de har bestått eksamen med glans. De har gjennomført et deltidsstudium på 30 studiepoeng over vår - og høstsemesteret 2017. Nivået på studentenes samiskspråklige kunnskaper var varierende, fra de som snakker språket som morsmål/flytende til de som nettopp hadde startet med å bruke de ordene de kunne. I studiet skulle de få kunnskap om de grunnleggende trekkene i lulesamisk språk og kunne bruke de grunnleggende reglene i lulesamisk grammatikk, herunder ordklasser og dets bøyningsmønstre. Målet med studiet er at studentene skulle lære å forstå og bruke det lulesamiske språket på et grunnleggende nivå, og å uttrykke seg muntlig og skriftlig om generelle tema.

Studiet var lagt opp som studiesamlinger som i hovedsak foregikk på Árran. Totalt var det et 20-talls kandidater som gjennomførte studiet og bestod eksamen

Øyvind Paulsen/Árran
Alexander Mikkelsen, Mattias Harr, Stina Johnsen, Mathias Mikkelsen og May Bente Knutsen. (Mona Paulsen og Sonni Eriksen var ikke tilstede, da bildet ble tatt).