Malstrøm - Nytt fra de kulturhistoriske formidlings- og forskningsinstitusjoner i Nordland

Árran selger tredje nummer av Malstrøm - Nytt fra de kulturhistoriske formidlings- og forskningsinstitusjoner i Nordland.

Utsalgspris kr. 100,-.

Hovedtema i år er samisk historie og samfunn og ulike skribenter omtaler ulike sider ved samisk historie og samfunn i Nordland. 

Samiske museumsinstitusjoner i fylket har bidratt med artikler i magasinet. Siden det i år er 100 år siden det første samiske landsmøtet har magasinet en lengre artikkel om Elsa Laula Renberg som var primus motor for landsmøtet. Hun bodde på Helgeland i Nordland. Artiklene forøvrig favner bredt, og handler om sørsamer, nordsamer, lulesamer og pitesamer, om sjøsamer, markasamer og reindriftsamer, og om vidt forskjellige sider av samisk samfunnsliv fra middelalderen og fram til i dag. 

Redaksjonen håper at denne utgivelsen kan bidra til kunnskap om og forståelse av de samiske samfunnene før og nå i en vid leserkrets.

Árran - Lulesamisk senter bidrar med tre artikler i magasinet.

Arran/Harrieth Aira
Malström - årgang 2017