Boklansering på Árran

Som en del av julemessen lanseres boken: Gielas/Kjølen. Arkeologi og historie i lule- og sørsamisk område.
Tjálarájddo - Árrran julessáme guovdasj - nr. 2

Sted: Árran lulesamisk senter, auditoriet

Tid: Lørdag 2. desember kl. 12.00

Program:

kl. 12.00-13.00

- Seniorforsker Oddmund Andersen: Kort presentasjon av Árrans skriftserie: "Tjálarájdd0"

- Professor emeritus Alf Ragnar Nielssen: Presentasjon av boka "Gielas/Kjølen"

- Spørsmål og kommentarer

Velkommen!