VELKOMMEN PÅ FORELDREMØTE TORSDAG 16. NOVEMBER

I forbindelse med at vi starter opp prosjektet Rádnastallam for året, ser vi behovet for å møte dere foreldre for både informasjon og erfaringsdeling. I Rádnastallam stiller vi et absolutt krav til å snakke samisk, og for å nå dette målet er kommunikasjonen med hjemmene avgjørende.

Invitasjon går ut til: Foreldre i 1s A, 1s B, 2s + Rádnastallam-teamet

På Árran, klasserommet ved siden av auditoriet, kl: 18.00-19.00

 

Møtet vil ta for seg: 

  1. Informasjon om prosjektet Rádnastallam.
  2. Hva gjør vi, og hvordan fungerer en økt Rádnastallam?
  3. Hvordan kan du som forelder støtte ditt barn gjennom prosessen med bevisst språkvalg
    • Samiskspråklig/ikke-samiskspråklig
  4. Kjøreregler og konsekvenser
  5. Tiltak for å fremme et godt sosialt miljø i gruppene
  6. Annet

 

Det blir tid til å stille spørsmål. Enkel servering. Vel møtt!

Varrudagáj

Ingrid Kintel
Språksenterleder