PRESSEMELDING: Andreassen fortsetter.

Direktør.

Ny kontrakt er nå underskrevet, og Lars Magne Andreassen fortsetter som direktør ved Árran julevsáme guovdásj / lulesamisk senter.

Tidligere i år vedtok Árrans styre å utvide direktørens funksjonstid til august, som en permanent ordning. I ansettelsesprosessen i vår, var det klart at sittende direktør fikk tilbud om å fortsette i stillingen i tråd med endring av funksjonstid. Etter ferien fortsatte prosessen og alle formaliteter er nå på plass.

Direktøren er ansatt i en åremålsstilling på seks – 6 – år, fra 1. august 2017 til 31. juli 2023. Arbeidsforholdet utløper uten oppsigelse ved åremålstidens slutt og arbeidstaker må forlate stillingen som direktør. Ettersom dette er arbeidstakerens andre åremål i stillingen, gis det ikke anledning til ytterligere åremål/forlengelse.

Styret er kjent med Andreassens artistkarriere og aksepterer denne. Det samme gjelder ulike verv, som per i dag gjelder styreverv i den norske UNESCO-kommisjonen 2017- 2020 og styreverv i det samiske nasjonalteatret Beaivváš. I tillegg viser styret til Árrans og direktørens spesielle stilling i et minoritetssamfunn, og stiller krav til at direktøren utøver godt skjønn i arbeidet.

Styret er tilfreds med å ha landet kontrakten og understreker at Árran har en faglig dyktig leder som vil håndtere de utfordringer og muligheter Árran står overfor, deriblant utviklingsprosjektet Árran mot 2020 som bl.a omfatter et større utbyggingsprosjekt ved institusjonen.

 

Kontaktperson: Styreleder Andreas Mikkelsen

Tlf: 95920743

E-post: andreas.mikkelsen@gmail.com

 

Kontrakten er signert av styreleder Andreas Mikkelsen og direktør Lars Andreassen.