Riebevággeprosjektet i Beiarn kommune, pitesamisk område

Sametinget har innvilget Árran lulesamisk senter et tilskudd på inntil kr 120 000 til Riebevággeprosjektet i Beiarn kommune

Prosjektet skal foreta registrering av samiske kulturminner i Riebevágge i Beiarn kommune.

Mål med prosjektet:
- Øke kunnskapen om den samiske bosettingen i det pitesamisk område
- Foreta forskriftsmessige registreringer av de samiske fornminner.
- Gjennomføre tilleggsregistreringer i tilstøtende områder av funn som er blitt gjort, uten at de er blitt tatt med i tidligere registreringer av funn.
- Sette søkelys på at de samiske stedsnavna i dette området bør få en skrivemåte som er i henhold til den pitesamiske rettskrivingen.

Feltarbeidet vil bli utført av Gunnar Storhaug, hans sønn Jørgen Storhaug og Åge Sevaldsen.

Åge Sevaldsen:

Han er tidligere skolemann. Gjennom flere år har han samlet inn samiske, eller mulige samiske stedsnavn og forsøkte å tyde dem. Sammen med Gunnar har han foretatt flere registreringsprosjekter av samiske fornminer, og i tillegg gjort en mengde observasjoner av fornminner, men som ikke er registrert på forskriftsmessig vis.

 

Gunnar Storhaug:

Han har deltatt i flere registreringsprosjekt og har stor kunnskap om samiske kulturminner. I tillegg har han restaurert gammer og bygninger, som har tilhørt den samiske slekta hans. 

Åge Sevaldsen
Gunnar Storhaug