Presentasjon av kvinnehelseutvalget sin rapport

Tone Amundsen, Helse Nord RHF kommer til Árran torsdag 13. April 2023 for å presentere kvinnehelseutvalget sin rapport.
Dato: 13.04.23. K. 14 - 16. Sted: Auditoriet

Presentasjon av kvinnehelseutvalget sin rapport

Tone Amundsen, Helse Nord RHF kommer til Árran torsdag 13. April 2023 for å presentere kvinnehelseutvalget sin rapport - NOU 2023:5 Den store forskjellen.

Kvinnehelseutvalgets NOU "Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse" ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. mars 2023. Etter to år ble Kvinnehelseutvalgets omfattende og viktige arbeid avsluttet.

NOU-en som ble lagt frem 2. mars er et resultat av et bredt samarbeid. Utvalget har jobbet i tett dialog med, og mottatt tekstbidrag fra, et stort antall forskere og fagpersoner innen ulike fagområder. I tillegg har over 50 organisasjoner med kompetanse på ulike områder innen kvinnehelse delt sin kunnskap med oss. Utvalget har også fått mange henvendelser og innspill fra enkeltkvinner som forteller at de har blitt diagnostisert for sent, ikke blitt lyttet til, og følt seg mistrodd av helsepersonell.

Kvinneutvalgets rapport er på høring

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring Kvinnehelseutvalgets NOU 2023: 5 Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.

Høringsfrist: 08.07.2023