Bååstede ved en milepæl – det første fordelingsmøtet er gjennomført

Prosjektet for tilbakeføring av samisk kulturarv har gjennomført de to første av de såkalte kommisjonsmøtene.

Det ble fattet konkrete beslutninger om hvilke gjenstander som skal overføres til de seks samiske museene og hva som skal bli tilbake på Norsk Folkemuseum/Kulturhistorisk museum. Denne gangen gjaldt det Várdobáiki og Árran Lulesamisk senter.

 

Gjennom to dager med diskusjoner ble det enighet om overføring av over tohundre gjenstander - opprinnelig hjemmehørende i lulesamisk område. For andre gjenstander trengs det mer diskusjon og vurdering før endelig beslutning kan tas – alt skal foregå etter prinsippet om enighet.

Deltakerne i Bååstedes første kommisjonsmøter, 12. og 13. september. Fra venstre: Camilla Nordeng og Ingrid Gudmestad (objektkonservatorer i Bååstede-prosjektet), Sissel Ann Mikkelsen (Sametinget), Harrieth Aira (Árran lulesamisk senter), Marit Myrvoll (Várdobáiki), Lisa Dunfjeld Aagård (Samisk Museumslag) Gro Ween (Kulturhistorisk Museum), Káren Elle Gaup (prosjektleder Bååstede), Leif Pareli og Inger Jensen (Norsk Folkemuseum). Foto: Norsk folkemuseum.

En gladsak

Det er et stort antall museumsgjenstander som skal tilbakeføres til Árran.

- Dette er virkelig en gladsak det av vi nå er i gang med de konkrete fordelingene. Det er en historisk begivenhet, sier museumsleder Harrieth Aira. 

 

Målet er at fordelingen skal være sluttført før jul, og da er museene klar for den tredje og siste fasen i tilbakeføringsprosessen, nemlig den fysiske tilbakeføringen. For Árrans del må de museumsfaglige og økonomiske behovene være løst slik at en fysisk overføring kan skje forhåpentligvis allerede i 2018.

 

Kontaktinfo:

Harrieth Aira, museumsleder, tlf. 99 04 73 56, e-post: harrieth.aira@arran.no.

Lars Andreassen, direktør, tlf. 907 75 275, e-post: lma@arran.no.

  

Kontaktinfo Norsk folkemuseum:

Prosjektleder Bååstede: Káren Elle Gaup

Mob. 909 85 997

karen.elle.gaup@norskfolkemuseum.no

 

Konservator for urfolks- og minoritetssaker Leif.pareli@norskfolkemuseum.no

Mobil (+47) 48200258                                                                                    

 

KULTURHISTORISK MUSEUM

Frederiks gate 2, 0164 Oslo

Tlf. 22851900

Gro B. Ween

Tel. +47 47338133

http://www.khm.uio.no

 

 

Mer om Bååstede-prosjektet: http://www.arran.no/baastede

Les også: https://www.nrk.no/sapmi/ikke-helt-klare-for-den-store-oppgaven-1.13711301

 

 

 

 

 

 

 


       

 

Norsk folkemuseum
Deltakerne i Bååstedes første kommisjonsmøter, 12. og 13. september.
Norsk folkemuseum/Leif Pareli
Noen gjenstander fra lulesamisk område studeres