Sametinget styrker Árrans arbeid med landskap

Sametingsrådet har i møte 5. september gitt Árran et tilskudd på 116.000 kroner for å styrke forprosjektet «Levende landskap». Midlene skal brukes til å utvikle et hovedprosjekt der målet er å få fram ny kunnskap om bruk og forståelse av landskap, inkludert språk, i det lulesamiske området på norsk side.

«Med prosjektet Levende landskap tar vi sikte på å skape grunnlaget for moderne museumsutstillinger og formidling av forskningsbasert kunnskap om samer til besøkende. Sametingets tilskudd vil styrke muligheten til å få gjennom hovedprosjektet, enten gjennom RFF eller Interreg. Árran takker sametingsrådet for tilskuddet til Árran» sier Árrans direktør Lars Magne Andreassen 

Forprosjektet Levende landskap startet opp i august 2017 basert på et tilskudd på 250 000 kroner fra RFF (Regionalt Forskningsfond Nord-Norge). Prosjektet Levende landskap skal få fram ny, forskningsbasert kunnskap om samisk bruk og forståelse av landskap, herunder stedsnavn og landskapsbegreper. Kunnskapen vil danne grunnlag for utvikling av digitale og stedbundne utstillinger ved Árran museum, og den vil gi andre offentlige og private reiselivsaktører nye muligheter til utvikling av reiselivsprodukter basert på samisk kulturarv og folkeliv.

 

Kontaktperson:

Martin Rimpi, utviklings- og prosjektansvarlig

Martin.rimpi@arran.no

99 50 61 95

Fredrik Forsberg