Språkressurser på internett

Lenkesamling over språkressurser på nett - til hjelp i språkarbeidet

Lenker til hjelp i språkarbeidet

Lenker fra Norge

Lenker fra Sverige

Ordbøker

Lulesamisk-norsk-lulesamisk ordbok
(Anders Kintel)

Lulesamisk ordbok APP
(Simon Piera Paulsen)

Lulesamisk ordbok APP for smarttelefoner
(nedlasting fra App Store og Google Play)
  

Lulesamisk språkverktøy
(Giellatekno, UiT)

KORP tekstsamling
(Giellatekno, UiT)  

Divvom, rettskrivingsverktøy
(Divvun, UiT)

Divvom, mobil- og datamaskintastaturer (Divvun, UiT)

Lulesamiske-norske bokstaver for MAC (Joshua Wilbur)

Lulesamiske stedsnavn fra Nordland

Mijá bágo, språkfaglig diskusjonsgruppe
(FaceBook)

Ordbøker og språkressurser på andre språk

Álgu, etymologisk samisk orddatabase 
(for alle samiske språk)

Institusjoner og organisasjoner


Nord universitet, UiN

Norges Arktiske universitet i Tromsø, UiT

Nettverk for Samisk Dokumentasjon og Revitalisering (NordForsk)

Mávsulasj (UiN)

Mávsulasj (UiT)

Senter for samiske studier (UiT)

Tysfjord kommune

Nordland fylkeskommune

Bokbuss 

Aktan/ovttas, samisk læringsressurs

Bájkkeavijssa Nuortta Sállto

Nuoraj-TV på FaceBook 

Nuoraj-Tv på YouTube

Duodje Nordlánnda FB

Tysfjord ASVO

Duodjebloggen

DSJ, Doajmmasiebrre Julevsábme

Julevsáme vahkko
(FaceBook, Lulesamisk uke)

Samisk foreldrenettverk, Nord-Salten
(FaceBook)

Lydfiler

Syvende far i huset (YouTube)

De tre bukke bruce (YouTube)

Tre prisnsesser (YouTube)

Soria-Moria slott (YouTube)

Fortellingen om Buolla birra, lydbok  

Litteratur


Kartlegging av lulesamiske digitale læringsressurser  

Girje julevsáme giellaj, Davvi Girji

Skjønnlitteratur, Idut

Barnebøker, Idut

Lydbøker, Idut

Lettleste hefter, Idut

Læremidler, Idut

Gratis læremidler, Idut

Girje, Calliidlagadus

Den norske kirke, Osko.no
(Samisk e-trosopplæring)

Rámát julevsámegiellaj

Ordböcker

Lulesamiska på webben, Sametinget

Lulesamiska ordböcker, Sametinget

Lulesamisk ordbank, Sametinget

Sametingets ordbok APP

Lydordbok APP, Bágo
(
e-skuvla)

Ordbok APP til mobil
(Olavi Korhonen)

Lulesamiska-svenska bokstaver for MAC (Joshua Wilbur)

Lexicon Lapponicum - Lindahl & Öhrling
(søkbar pdf-fil)

Harald Grunströms ordbøker - i søkbar pdf-filer
Girjje/ bok 1 (abbis – l’pa)
Girjje/ bok 2 (kal’pat – l’kutit)
Girjje/ bok 3 (l’kutit – nät)
Girjje/ bok 4 (mä – njǟrav)
Girjje/ bok 5 (njär’kalit – pǟhkutit)
Girjje/ bok 6 (pǟlai – sinne)
Girjje/ bok 7 (sintsanit – tjabbōt)
Girjje/ bok 8 (tjabburit – tuvrēs)
Girjje/ bok 9 (tuvrēstit – vuolātj)
Girjje/ bok 10 (vuolatuhttēt – uri)

Girjje/ bok 11 (Register. Efterskrift. Förklaringar. Rättelser)
Girjje/ bok 12:1 (Grammatik. I. Deklination)
Girjje/ bok 12:2 (Grammatik. II. Konjugation)

Harald Grunströms samlede verk (hovedside)

Lexicon Lapponicum (Lindahl & Öhrling, 1780) Bestilles her.

Jåhtte sáme viessom, Anta Pirak

Lydfiler

Jåhttesáme viessom, Anta Piak
Ljudfil 1, Ljudfil 2

Lydordbok APP, Bágo
(e-skuvla)

Giellaj hilá (lulesamisk online kurs) 

Elsa Sájvva-Gånågisá rijkan  NY!
(Ett avsnitt från Mánáj radio)

Diverse

Ortnamn med lulesamisk stavning

Lulesamisk bokbuss

Lexin: Bildtema med ljud och text

Glosträning

Tips för dig som pluggar samiska

Samernas utbildningscentrum

Giella

Ájtte

Laponia

Tema modersmål

Sofia distans

UR Leta svamp i köket

UR Tjutju

UR övriga program

SMS från soppero

Svenska kyrkan

Sámi Duodji

Samer

Goahteskåvllå

Jokkmokks kommun

Affisch om barnkonventionen på lulesamiska (Barnombudsmannen)

Lägesrapport: De samiska språken i Sverige
(Sametinget i Sverige)

Colourbox