Seminar: Markering av Tråante 2017

Streaming av dagens foredrag starter kl 09:15. webcast-stage.seria.no/webcast/3265446

Velkommen til Árrans 100-års markering av det første samiske landsmøtet – Tråante 2017 fredag 29. september på Árran Julevsáme guovdásj Lulesamisk senter, Drag i Tysfjord.

Arrangementet har Forskningsdagene og Kulturminnedagene 2017 som ramme og dagen er også i et samarbeid med Hamsunsenteret og KUN om symposiet Markering av Markens Grøde 100 år.

Når: 29. september kl. 09.15 -14.00, 2017
Sted: Árran Lulesamisk senter, Drag i Tysfjord.

Lunsj/kaffe kr. 300,-.(Dette gjelder ikke påmeldte til symposiet Markens grøde 100 år som har egen forhåndsmelding)

Påmelding til: poassta@arran.no, eller tlf. 75 77 51 00 innen
18. september 2017 for de som skal ha lunsj/kaffe.

I år er det 100-år siden at det første samiske landsmøtet ble avviklet i Trondheim 6. februar 1917. Gjennom året har det vært markeringer i ulike deler av Sápmi. Árran Julevsáme guovdásj Lulesamisk senter inviterer til Árrans markering av Tråante 2017. Dette gjør vi gjennom et heldags seminar hvor vi samtidig også markerer Forskningsdagene og Kulturminnedagene 2017. Vi lanserer også andre utgave av vårt vitenskapelige tidsskrift Tjálarájddo. Vår markering er også et samarbeid med Hamsunsenteret og KUN om symposiet Markens Grøde 100 år.

Tema for Kulturminnedagene i år er «Kulturminner i samfunnets tjeneste». Kulturminner gir kunnskap om vår identitet, og bidrar til å fortelle oss hvem vi er og hvor vi kommer fra og styrker følelsen av fellesskap og tilhørighet. Tema for Forskningsdagene er verdier. Det handler om hvordan vi skaper, forvalter og setter verdier. Det handler om naturressurser, humanistiske verdier, verdien av liv, verdien av identitet. For vår del handler også verdiene av retten til å forvalte og leve i sitt eget samfunn uavhengig av majoritetssamfunn og retten til å forvalte egen historie og kultur.

Gjennom å kople sammen Kulturminnedagene, Forskningsdagene og en viktig begivenhet i samefolkets historie, Tråante 2017 ønsker vi å rette oppmerksomheten mot samiske kulturminner og samisk historie i vår region i fortid og samtid.  Dette gjøres gjennom et heldags seminar som er viet samiske kulturminner, kystsamisk reindrift og samiske kvinners rolle og plass i samfunnet. Seminaret er også en del av et felles symposium i samarbeid med Hamsunsenteret, Kvinneuniversitetet Nord (KUN) og Árran i anledning markeringen av Markens Grøde 100 år og Tråante 2017, med Forskningsdagene som ramme. Symposiet, (se eget program nedenfor) starter torsdag 28. september kl 14:00 i Bodø, forflytter seg til Árran fredag 29. september og er en del av Árrans seminar 29. september, hvor det hele avsluttes på Hamsunsenteret, Hamarøy lørdag 30. september 2017.

PROGRAM

Fredag 29. september

ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ LULESAMISK SENTER, ÁJLUOKTA-DRAG I TYSFJORD

 

09:15-09.45

Velkommen

Kulturelt innslag

 

09:45-10:15

NB! Lansering av tidsskrift er utsatt! Programmet går som planlagt uten andre endringer!

 

10:15-10:45

Seniorforsker og arkeolog Dr.art. Oddmund Andersen, Árran:

«Landskap og kulturminner i Gierggebuodo i Divtasvuodna suohkan/Tysfjord kommune»

På 1600-tallet og 1700-tallet er det mulig å dokumentere en reindriftssamisk befolkning ute på kysten i det lulesamiske området. Andersen presenterer resultater av et forskningsprosjekt som dokumenterer den kystsamiske reindriften i lulesamisk område.

 

10:45-11:00

Kort pause

 

11:00-11:30

Seniorrådgiver, arkeolog Arne Håkon Thomassen, Sametinget:

«Samiske kulturminner i samfunnets tjeneste»

I foredraget gir Thomassen et innblikk i samiske kulturminner i vår region, og hvordan samiske kulturminner kan bidra til å bli en del av vår kollektive hukommelse, kunnskap og forståelse av vår fortid, samtid og framtid.

 

11:30-12:30

Ankomst Árran lulesamisk senter for deltakere på symposiet Markens Grøde 100 år (se eget program nederst på siden).

Lunsj

Velkomst ved direktør Lars Magne Andreassen.

 

12:30-14:00 VARSKU! Markens grøde og rasisme.

Ordstyrer: Andreas Lødemel, Hamsunsenteret

 

12:30-13:00

Professor Ståle Dingstad, UiO: «Rasisme og antisemittisme i Markens Grøde»

 

13:00-13:30

Associate Professor Troy Storfjell, Pacific Lutheran University: «Sannhet og forsoning i en samisk gjenlesning av Markens grøde»

 

13:30-14:00

Museumsleder, samfunnsviter Harrieth Aira, Árran: «Samiske kvinners posisjon i det lulesamiske samfunnet. Samiske kvinneroller i endring»

Foredraget gir en presentasjon av Julevsámij duodje (JSD), den første organisasjonen som satte lulesamisk duodje (samisk håndverk) på dagorden gjennom stiftelsen av organisasjonen i 1981. Men foreningen var også den første samiske kvinneledede organisasjonen i lulesamisk område.

 

14:00-14:05 Avslutning

 

14:15     Buss til Hamsunsenteret for de som deltar videre på symposiet, se eget program nedenfor.

 

Stig Wesslén