Árran - møte med stifterne - fredag 17. mars 2023 - program

Árran - møte med stifterne - fredag 17. mars 2023 - program

Árran - møte med stifterne - fredag 17. mars 2023 - program

Fredag 17 mars 2023 – Møte med Árrans stiftere

 

Kl. 09.00                  Styreleder ønsker velkommen til Árran

Kl. 09.15                  Åpen presentasjon av Árran

Kl. 09.15 – 09.35     Omvisning bygget

Kl. 09.35 – 09.58     Omvisning magasiner    

Kl. 10.00 – 10.29     Historie - presentasjon

Kl. 10.30 – 10.45     Nåsituasjon

Kl. 10.45                  Oppsummering

Kl. 11.00                  Lunsj

Kl. 12.00                  Strategiseminar med stiftere

Kl. 14.15                 Oppsummering med ansatte.