Et stort kulturhistorisk materiale til Árran Lulesamisk senter

Árran Lulesamisk senter har mottatt et stort bibliotek- og dokumentarkiv. Det er samisk forkjemper 85-årige Mikal Urheim som overlater sitt bibliotek og arkiv til Árran lulesamisk senter.Materialet består av boksamlingen på rundt 1500 bøker og Urheims dokumentarkiv, til sammen rundt 800 kilo bok- og dokumentmateriale som fylte fire paller med i alt 52 esker!

Urheim har gjennom et langt liv samlet og dokumentert sin samtid og fortid. Og i god samisk ånd har han ikke kastet noe, men heller tatt vare på til nytte for samtiden og framtiden. Og slik har det tydeligvis også vært med hans bøker og dokumenter. Bøkene har Urheim samlet og kjøpt inn fra antikvariater over flere tiår. 

- Hvorfor overlater du dette nå til Árran?

Det er fordi det skal tas vare på for framtiden. Kanskje en gang i framtiden er det noen saker som ønsker man å finne mer ut av og forske på, og da kan det finnes noe i materialet som kan belyse historien, sier Urheim.

 

Over 200 år gamle bøker

Boksamlingen inneholder flere verdifulle bøker, bl.a. en samisk Bibel fra 1811 på det sydlapska bokspråket, en Bibel som altså er over 200 år gammel! Samlingen inneholder også noen eksemplarer av gamle samiske salmebøker, bl.a. en salmebok fra rundt 1890 som Urheim tror er det eneste eksemplaret som finnes i Tysfjord.  I tillegg til dette er det en stor samling av annet variert litteratur i boksamlingen.

Árran er veldig glad for  at Mikal Urheim tilbød Árran å ta vare på bokskatten. Ellers kunne den blitt spredt, og mange verdifulle bøker kunne forsvunnet eller blitt ødelagt.

- Noen av bøkene er for klenodier å regne, og er en kulturskatt, sier Árrans museumsleder Harrieth Aira.

Urheim er også selv i gang med sitt eget bokprosjekt. I løpet av høsten kommer boka Muhtem sáme årrombájke som omhandler lulesamisk historie og samfunnsliv i perioden mellom 1940 og 1970, og boka er kun på lulesamisk.

 

Verdifullt dokumentarkiv

I tillegg til boksamlingen mottar Árran også Mikal Urheims dokumentarkiv, et dokumentarkiv samlet gjennom et langt liv i samfunnets tjeneste.

Urheim har i mer enn femti år i ulike roller og sammenhenger arbeidet for å fremme nasjonale og lokalpolitiske saker av stor samfunnsmessig betydning særlig for det samiske folk, og lulesamene spesielt. For dette ble han i 2012 tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Arkivmaterialet gir innsyn i viktige prosesser og beslutninger som angår den nyere samiske historien. En periode som er mindre beskrevet.

- Gjennom dokumentarkivet vil vi få innsyn i prosesser og saker som har blitt lagt til grunn for vedtak som Stortinget har fattet. Spesielt gjelder dette arbeidet til det første Samerettsutvalget der Urheim sterkt bidro til utviklingen av Grunnlovens § 110A, Sameloven og et direktevalgt samisk parlament – Sametinget, sier Aira.

 

Bør stilles ut

For Árran venter nå et stort arbeid med å gå gjennom, systematisere og katalogisere boksamlingen og dokumentarkivet etter museumsfaglige og arkivfaglige standarder.

- På sikt er ønskemålet å gjøre materialet kjent for publikum for eksempel gjennom utstilling og bibliotekfløy, sier Aira. Hun håper dette kan realiseres gjennom Árrans nye utbyggingsplaner som er under planlegging. 

 

Om Mikal Urheim:

http://www.nord-salten.no/no/nyheter/diverse/mikal-urheim-far-kongens-fortjenstmedalje.10367

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Arkiv---Nyheter/Kongens-fortjenstmedalje-til-Mikal-Urheim/

 

Om Árran:

Árran Julevsáme guovdásj/lulesamisk senter er hjemmehørende på Drag i Tysfjord kommune. Senterets formål er "å eie og drive Árran som en nasjonal samisk institusjon for derigjennom å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. Virksomhetene i Árran foregår i fire basisområder: Giella – språksenter, Mánájgárdde – barnehagen, Dávvervuorkka – Museum og Fjernundervisning. Museet driver med innsamling/dokumentasjon, vern og formidling av fortidig og nåtidig samisk kulturhistorie i lule- og pitesamisk område, forskningsaktiviteter og kunnskapsproduksjon innen utvalgte samfunnsområder. Árran ledes av en direktør og totalt sysselsetter Árran ca. 25 årsverk (2016). Budsjettet for 2017 er på ca. 21 mill. kr., hvor det meste offentlige tilskudd og leieinntekter.

 

Om Árrans utbyggingsplaner:

https://arran.no/aktuelt/?Article=134

https://www.nrk.no/sapmi/millionutbygging_-_-barnehagen-er-nokkelen-til-alt-1.13557685

 

Kontakt: Museumsleder Harrieth Aira, tlf. 99 04 73 56, e-post: harrieth.aira@arran.no.

 

ÁrranJulevsáme guovdásj/Harrieth Aira
Hele fire paller med bøker og dokumenter ble fraktet fra Musken til Árran
Árran Julevsáme guovdásj/Harrieth Aira
Árran Julevsáme guovdásj/Harrieth Aira
Nå er arkivsamlingen på plass i museumsmagasinet