PRM: Árran Lulesamisk senter støtter Fosen-aksjonen

Det er med frustrasjon og sorg vi opplever at ungdommene som aksjonerer utenfor OED blir hindret i en fredelig demonstrasjon for samiske menneskerettigheter. Árran lulesamiske senter (Hábmer/Hamarøy) støtter de samiske ungdommene som viser en eksepsjonell vilje og handlekraft for å sikre at reindrifta på Fosen ikke blir utryddet.

Som samisk institusjon har Árran jobbet i flere tiår for å synliggjøre og bevare samisk kultur, historie og språk. Vi har belyst noe av den urett som er gjort mot samene som folk gjennom tidene. Vi ser at historien gjentar seg nå. Det som skjer på Fosen kan ikke staten Norge være bekjent med, og løsningen er ikke en fastlåst konflikt som innebærer at samene må ta i bruk sivil ulydighet som virkemiddel. Vi forventer at ansvarlige myndigheter får saken over på et nytt spor, og bidrar til løsninger med en genuin vilje til å sikre samiske næringer og menneskerettigheter.


For utfyllende kommentarer kan direktør Beate Ráhka-Knutsen kontaktes på tlf. 91541349 eller e-post: brk@arran.no

 

 

Sissel Ann Mikkelsen/Árran