Mandag 27.02.23 kl 11.30-12.00 - Låhkåmbåddå : B.Andersen låhkå girjev Stálobárnne válldu

Mandag 27.02.23 kl 11.30-12.00 - Låhkåmbåddå : Birgit Andersen låhkå girjev Stálobárnne válldu - Birgit Andersen leser sin nye barnebok Stálobárnne válldu

Mandag 27.02.23 kl 11.30-12.00 - Låhkåmbåddå : Birgit Andersen låhkå girjev Stálobárnne válldu - Birgit Andersen leser sin nye barn

Birgtit låhkå ietjas ådå girjje Stálobárnne válldu = Stallosønnen gifter seg. Malle Remmel le tjuorgge.
Buoresboahtem divna máná gulldalitjat!


Birgit Andersen leser sin nye barnebok Stálobárnne válldu = Stallosønnen gifter seg. Malle Remmel har illustrert boka.
Velkommen alle barn til lesestunden på Árran!