Innkalling til styremøte i Árran 17.02.23

På vegne av styrets leder Inga-Lill Sundset innkalles styret i stiftelsen Árran til styremøte fredag 17. februar 2023 kl. 12 -14 på Teams.

Forslag til saksliste:
Sak 07/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 08/23 Prosessen med overgang til aksjeselskap
Sak 09/23 Foreløpig regnskap per 31.12.2022. Saken er unntatt offentlighet jfr. Forvaltningsloven kap 3. § 13. (Saksdokumenter ettersendes).
Sak 10/23 Eventuelt

Innkalling til styremøte i Árran 17.02.23