Fung. fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik (Sp), sin tale på Árran 6. februar 2023.

Fung. fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik (Sp), sin tale på Árran på Sámij Álmmukbiejvve Samefolkets dag 6. februar 2023:

Kjære oss alle sammen, gratulere med dagen!

Det å få være her på Árran lulesamisk senter og feire den samiske nasjonaldagen sammen med dere er veldig hyggelig og en stor ære. 

Akkurat nå føler jeg meg veldig heldig som får lov til å være midt i et samisk kjerneområde og feire dagen sammen med så mange flotte representanter for vår samiske befolkning. Feiringen av samisk nasjonaldag har blitt en viktig begivenhet over hele landet og ellers rundt omkring i Sápmi. Samenes nasjonaldag har blitt en dag der både den samiske befolkningen og den øvrige befolkningen, kan være stolt over at vi har den samiske kulturen i vårt samfunn. Dagen i dag er også viktig for å skape flere samiske møteplasser, og for synliggjøring av samisk kultur. Det at vi har den samiske kulturen så fremtreende her i Nordland er en berikelse for alle som bor i Nordland. Det at vi alle på en eller annen måte er en del av, eller har et forhold til det samiske, gjør oss bedre i stand til å forstå andre kulturer. Det gjør oss i stand til å sette oss inn i andre verdier enn våre egne, og forholde oss til folk som kanskje er litt annerledes enn oss selv. Det at flere kulturer smelter sammen gjør at vi får et mere helhetlig og et rikere samfunn der kunnskap, toleranse og forståelse for andre medmennesker er viktigere enn noen gang.

Jeg har i dag vært på besøk hos hjørnestensbedriften TQC. Jeg er mektig imponert over hva de får til, og hva de legger igjen her i lokalsamfunnet. TQC er en høyteknologisk internasjonal bedrift som er avhengig at mange mennesker med ulike kulturer som evner å jobbe sammen for å skape resultater. Det at TQC lykkes med sin satsing her har kanskje noe med at lokalbefolkningen som bor og lever her, har en flerkulturell kompetanse og dermed et fortrinn i TQC sin strategi om et flerkulturelt arbeidsfellesskap. Jeg håper at dere alle enten dere jobber på TQC eller ikke, skal være stolte av hva bedriften får til. Det er ikke en selvfølge at dette skjer i en liten bygd som Drag og i en liten kommune som Hamarøy.

Vi vet alle at Árran lulesamisk senter har vært og er gjennom en tøff tid med konkurs i barnehagen, og en økonomisk usikkerhet rundt stiftelsen Árran. Nordland fylkeskommune er en av stifterne bak Árran. Fylkeskommunen både håper, ønsker og tror at Árran skal komme seg velberget gjennom den tøffe perioden de er inne i nå. Håpet er at de utfordringene Árran står over for vil gi så få negative økonomiske og driftsmessige som mulig. Det er viktig både for Nordland fylkeskommune, Nordlands befolkning og befolkningen her på Hamarøy at vi i fremtiden har et sterkt Árran. Det vil i fremtiden være viktig for den samiske befolkningen generelt og den lulesamiske befolkningen spesielt at Árran lulesamisk senter lykkes med den omstillingen de nå er inne i. Vi har alle behov for Árran som sentral samfunnsaktør og kunnskapsbedrift når det gjelder samisk språk, kultur og samfunnsliv. Nordland fylkeskommune vil sammen med de andre eierne av Árran finne frem til løsninger som gjør at vi i fremtiden vil beholde Árran som en kunnskapsrik, sterk og troverdig samisk institusjon.

Selv om Árran har sine utfordringer finnes det likevel lyspunkter her på Drag og i lulesamisk område. 

·        Etter konkursen i Árrans barnehage har foreldrene til barna i den samiske barnehagen fått på plass en fullverdig barnehagedrift på rekordtid, noe som er meget imponerende. 

·        Det planlegges lulesamisk profilskole ved Drag skole noe som vil gi et sterkt fagmiljø for lulesamisk språk, og muligheter til å drive språkarbeid etter såkalte sterke språkmodeller.

·        Knut Hamsun videregående skole skal bli en samisk resursskole. Dette vil si at skolen skal være en ressurs for de andre videregående skolene i Nordland når det gjelder kunnskap om samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Dette er tiltak som kommer til å gi masse positive ringvirkninger både for det lulesamiske språket, men også for samfunnet i Hamarøy generelt.

Et annet viktig tiltak å nevne i denne sammenhengen er at Nordland fylkeskommune holder nå på med oppstart av prosjektet; Divna. Aktan. Alle. Sammen. Ung inkludering i Nordland. Dette er et stort prosjekt som skal hindre ungdom å falle utenfor skole og arbeidsliv. Den samiske dimensjonen i prosjektet har fått stor oppmerksomhet og er en av fire hovedsatsingsområder eller delmål i prosjektet. Fylkestinget i Nordland har vedtatt en handlingsplan for dette prosjektet og samtidig satt av 25 mill. til gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen som skal gå over en 4 års periode.

Jeg vil til slutt på vegne av Nordland fylkeskommune ønske alle lykke til med nasjonaldagen, og samtidig oppfordre hver og en av dere til å se fremover, det er i fremtiden mulighetene ligger. Takk for oppmerksomheten.

Britt Kristoffersen
Fung. fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik (Sp), Nordland fylkeskommune