Samisk læstadiansk salmetradisjon - foredrag, samtale og salmesang. 7.februar kl 18.00

«Den samiske salmesangen som ressurs» - Foredrag, samtale og salmesang
v/Ragnhild Strauman (Bodø), som er ph.d. i musikkpedagogikk og blant annet har forsket på lulesamiske salmetradisjoner. Auditoriet.


Tirsdag 7. februar - Sted: Árran kl. 18.00.