Samenes nasjonaldag 2023. Program for feiringen på Árran- julevsáme guovdásj /lulesamisk senter

Velkommen til feiring av Samenes nasjonaldag på Árran mandag 6. februar 2023. Kommunens offisielle feiring skjer på Árran, samtidig har en rekke institusjoner og skoler i kommunen egne program tidligere på dagen.

Samiske dager i Hábmer/Hamarøy 2023 foregår i tidsperioden fredag 3. februar til onsdag 8.februar. En rekke institusjoner/aktører som Hábmera kultuvrraskåvllå/Hamarøy kulturskole, Sametingets bibliotek, Hamarøy bibliotek, Veten Filmklubb / Vihti Filmmajuogos, Tysfjord ASVO, Kirka, Hamarøy kommune og Árran, bidrar med arrangementer som foregår på ulike steder i kommunen. Nærmere program kommer.

6. februar 2023

Mandag 6. februar

Kl. 10                   Flaggheising og nasjonalsang

Kl. 11                   Kaffe og kake i kantina

Kl. 13                   Åpning av Hábmera kultuvrraskåvlå/Hamarøy kulturskoles
                              duodjeutstilling ved ordfører Britt Kristoffersen - Duodjelokalene

Kl.13.30               Seniorrådgiver på Árran, Harrieth Aira: lansering av boka «Samiske
                               kvinner og samfunnsdeltakelse» - Auditoriet

 Kl. 14.15             Pause. Reinkjøttsuppe selges. Elever fra Ájluovta skåvllå/Drag skole
                               selger kaker/kaffe - Kantina

 Kl. 15.15             Hábmera Jiena sammen med Hamarøy vokalensemble synger Samenes         nasjonalsang

                             Tale for dagen ved fungerende fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik 

                             Hábmera Jiena sammen med Hamarøy vokalensemble synger Dalloj gå mån lidjiv

                             Vert: direktør Beate Ráhka-Knutsen - Auditoriet

 Kl. 15.45             Konsert med Hábmera kultuvrraskåvllå/Hamarøy kulturskole -
                               Kantina

 Kl. 16.45             Programmet på Árran lulesamiske senter avsluttes

                               --------------------------------------------------

kl.17.00              Kirka arrangerer fakkeltog med vandring fra skola til
                             kirkegammen hvor det blir gudstjeneste med kirkekaffe.