Samenes nasjonaldag 2023. Program for feiringen på Árran- julevsáme guovdásj /lulesamisk senter

Velkommen til feiring av Samenes nasjonaldag på Árran mandag 6. februar 2023. Kommunens offisielle feiring skjer på Árran, samtidig har en rekke institusjoner og skoler i kommunen egne program tidligere på dagen.

Samiske dager i Hábmer/Hamarøy 2023 foregår i tidsperioden fredag 3. februar til onsdag 8.februar. En rekke institusjoner/aktører som Hábmera kultuvrraskåvllå/Hamarøy kulturskole, Sametingets bibliotek, Hamarøy bibliotek, Veten Filmklubb / Vihti Filmmajuogos, Tysfjord ASVO, Kirka, Hamarøy kommune og Árran, bidrar med arrangementer som foregår på ulike steder i kommunen. Nærmere program kommer.

6. februar 2023

Mandag 6. februar

Kl. 10                   Flaggheising og nasjonalsang

Kl. 11                   Kaffe og kake i kantina

Kl. 13                   Åpning av Hábmera kultuvrraskåvlå/Hamarøy kulturskoles
                              duodjeutstilling ved ordfører Britt Kristoffersen - Duodjelokalene

Kl.13.30               Seniorrådgiver på Árran, Harrieth Aira: lansering av boka «Samiske
                               kvinner og samfunnsdeltakelse» - Auditoriet

 Kl. 14.15             Pause. Reinkjøttsuppe selges. Elever fra Ájluovta skåvllå/Drag skole
                               selger kaker/kaffe - Kantina

 Kl. 15.15             Tale for dagen ved fylkesrådsleder i Nordland, Remi Solberg

                               Sang ved Hábmera Jiena sammen med Hamarøy vokalensemble 

                               Vert: direktør Beate Ráhka-Knutsen - Auditoriet

 Kl. 15.45             Konsert med Hábmera kultuvrraskåvllå/Hamarøy kulturskole -
                               Kantina

 Kl. 16.45             Programmet på Árran lulesamiske senter avsluttes

                               --------------------------------------------------

kl.17.00              Kirka arrangerer fakkeltog med vandring fra skola til
                             kirkegammen hvor det blir gudstjeneste med kirkekaffe.