Inga Lill Sundset er valgt til ny styreleder

Styret i Arran har i dag, 16.12.22, konstituert seg og valgt Inga-Lill Sundset til ny styreleder. Inga -Lill Sundset er oppnevnt av Sametinget i rådsmøte den 06.12.22. Magne Svineng takkes for sin gode innsats i styret.

Styret i Arran har i dag konstituert seg og valgt Inga - Lill Sundset til ny styreleder. Inga - Lill Sundset er oppnevnt av Sametinget i rådsmøte den 06.12.22.

Magne Svineng takkes for sin gode innsats i styret.

Varamedlem Astri Dankertsen velges som ordinært styremedlem fra i dag.

Med dagens valg består styret i Arran av 5 kvinner. Styret er oppmerksom på og erkjenner at styrets sammensetning bryter med likestillingsloven, men velger av kontinuitetshensyn å ikke gjøre noe med det. I 2023 skal det velges nye medlemmer. Styret oppfordrer de som oppnevner nye styremedlemmer og varamedlemmer om å sørge for at man fremover ivaretar likestillingsloven.

For å forbedre styrets mangfold vil styret utvides med varamedlemmer (4 menn) i viktige saker av strategisk betydning.

Vi gratulere den nye styrelederen og ønsker Inga-Lill velkommer til oss.

Goarrista Árranin!

-

16.12.2022

Beate Ráhka-Knutsen

Konst.direktør